logobackfph

ยินดีต้อนรับอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนจากสถาบันขงจื้อ

0

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้ต้อนรับอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนจากสถาบันขงจื้อ เพื่อมาสอนภาษาจีน ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวน 5 ท่าน20706318_1520176731379021_402110789_o 20668840_1520176921379002_976765862_n 20668279_1520176901379004_1832362362_n 20638361_10213636412686620_6965690104158839970_n

แชร์

Powered by moviekillers.com