เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
เปิดรับสมัครสอบ TOEIC

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC สำหรับ นิสิต และบุคลากร มก.ฉกส. สามารถสมัครสอบด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง 9-206 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร9) ในเวลาราชการ สอบถาม…