ผู้เขียน Faculty of Liberal Arts and Management Science

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปัจฉิมนิเทศออนไลน์ รับชมคลิปพร้อมกันวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 20.00 น.

ก้าวต่อไปจากใจรุ่นพี่ พิเศษเป็นครั้งแรก สำหรับสิต มก.ชั้นปีสุดท้าย ทุกคน ทุกวิทยาเขต …ปัจฉิมนิเทศออนไลน์ นี่คือหลักเกณฑ์ กติกา การชมคลิปโครงการปัจฉิมนิเทศออนไลน์ การชิงรางวัล การรับรางวัล และการประก…

ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือและรายละเอียดที่เกี่ยวกับ Work&Learn from Home การเรียนการสอน การประชุม สำหรับ นิสิตคณาจารย์ และบุคลากร

คู่มือและรายละเอียดที่เกี่ยวกับ Work&Learn from Home การเรียนการสอน การประชุม สำหรับ นิสิตคณาจารย์ และบุคลากร สามารถศึกษาและใช้งานได้ตามลิ้งค์ https://www.ku.ac.th/wlh/

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัคร โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหม่ มก.ปีการศึกษา 2563

👉รับสมัคร โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหม่ มก.ปีการศึกษา 2563👉เรียนชุดวิชา non degree ฟรี เรียนได้ทุกชุดจากทุกวิทยาเขต 👉ได้รับใบประกาศนียบัตร เก็บสะสมในธนาคารหน่วยกิต 👉ได้ที่https://eduserv.ku.ac.th//sis…

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือการออกนอกพื้นที่จังหวัดสกลนคร ของ คณาจารย์ บุคลากร มก.ฉกส.

ขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากร ในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรค COVID-19 โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ