เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมงาน 27 ปี KU.CSC

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมงานครบรอบ 27 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 15 สิงหาคม 2566 #27thAnniversartKUCSC #KUCSC #เกษตรศาสตร์สกลนคร

ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมโครงการคณบดีและผู้บริหารพบนิสิต

นิสิตชั้นปีที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นิสิตชั้นปีที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2566 นิสิตชั้นปีที่ 3 วันที่ 2 มีนาคม 2566 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องระพี สาคริก อาคารเทคโนโ…

ข่าวกิจกรรม
โครงการผู้บริหารพบภาควิชาสังคมศาสตร์

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ “ผู้บริหารพบภาควิชาสังคมศาสตร์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ กุลตังวัฒนา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมคณะผู้บริ…

ข่าวกิจกรรม
โครงการผู้บริหารพบภาควิชาภาษา

            วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ “ผู้บริหารพบภาควิชาภาษา” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ กุลตังวัฒนา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมคณะผ…

ข่าวกิจกรรม
โครงการผู้บริหารพบภาควิชาการบัญชีและการเงิน

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ “ผู้บริหารพบภาควิชาการบัญชีและการเงิน” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ กุลตังวัฒนา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมคณะผู…