เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
โครงการผู้บริหารพบภาควิชาสังคมศาสตร์

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ “ผู้บริหารพบภาควิชาสังคมศาสตร์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ กุลตังวัฒนา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมคณะผู้บริ…

ข่าวกิจกรรม
โครงการผู้บริหารพบภาควิชาภาษา

            วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ “ผู้บริหารพบภาควิชาภาษา” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ กุลตังวัฒนา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมคณะผ…

ข่าวกิจกรรม
โครงการผู้บริหารพบภาควิชาการบัญชีและการเงิน

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ “ผู้บริหารพบภาควิชาการบัญชีและการเงิน” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ กุลตังวัฒนา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมคณะผู…

ข่าวกิจกรรม
โครงการผู้บริหารพบภาควิชาบริหารธุรกิจ

         วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 – 16.30 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ “ผู้บริหารพบภาควิชาบริหารธุรกิจ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ กุลตังวัฒนา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิท…

ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญน้องๆคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการ “BORN TO BE LAMS 2022“

ขอเชิญน้องๆคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการ “BORN TO BE LAMS 2022“ โครงนี้เปิดให้น้องๆ KU81-KU82 คณะ ศว. ที่สนใจเข้ามาเป็นทีมงานสโมสรรุ่นต่อไป โดยโครงการนี้จะมีกิจกรรมอบรม พูดคุย และให้คว…