ผู้เขียน Faculty of Liberal Arts and Management Science

ข่าวประกาศ
24 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

8 มิถุนายน 2567 ครบรอบ 24 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🎊 ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมเปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี …

ข่าวนิสิต
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวขวัญฤทัย เจ๊ะยะหลี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวขวัญฤทัย เจ๊ะยะหลี นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับเลือกให้เป็น ประธานนิส…

ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า นักเรียน และ ประชาชนทั่วไป ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า นักเรียน และ ประชาชนทั่วไป ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์ https://kuform.ku.ac.th/03jun2567/ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 จนถึงวั…

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ อาจารย์กิตติมา งามวิไลกร เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล Scopus Q1 ประจำปี พ.ศ 2567

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ อาจารย์กิตติมา งามวิไลกร เนื่องในโอกาสได้รับ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล Scopus Q1 ประจำปี พ.ศ 2567…