เรียกดูข้อมูล: ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่
เกี่ยวกับเรา

ปรัชญา ปณิธาณ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มุ่งมั่นบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศ…

ไม่มีหมวดหมู่
ยินดีต้อนรับนิสิตในโครงการ IAESTE ปี 2560

ยินดีต้อนรับ Mr.Rudolf Baron and Ms”Anh Nguyet Nguyen นิสิติเพื่อมาแลกเปลี่ยนด้านภาษา และวัฒธรรม ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในโครงการ IAESTE ปี 2560

ไม่มีหมวดหมู่
เยี่ยมอาจารย์ในคณะที่เป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 อาจารย์ ดร. ศิราลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมผู้บริหารคณะเข้าเยี่ยมอาจารย์ในคณะที่เป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้นำข้าวสาร อาหารแห้งมาเยี่ยมและ…