เรียกดูข้อมูล: ข่าวศิษย์เก่า

ข่าวนิสิต
แจ้งพื้นที่บันทึกวิดีโอ Webex บน cloud เต็ม

เรียน  ผู้ใช้งาน Webex เรื่อง  พื้นที่บันทึกวิดีโอ Webex บน cloud เต็ม ขณะนี้ พื้นที่บันทึกวิดีโอ Webex บน cloud เต็มและไม่สามารถบันทึกวิดีโอบน cloud เพิ่มได้ แต่ยังคงบันทึกที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้…

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2566

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ #นิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2566 ทุกท่าน 🎉🎉🎉 ดร.ไพจิตร กุลตั้งวัฒนา นิสิตเก่า MBA รุ่นที่ 1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัทแสงวิจิตร เทรด…

ข่าวศิษย์เก่า
เชิญชวนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกท่าน ลงทะเบียน

รศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตรของแต่ละคณะ ให้ได้มีโอกาสในการเชื่อมความสัมพันธ์กับทางมหาวิทยาลัย ในด้านข่าวสาร และกิจกรรม ที่ต่างๆ ที่แ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทุกหลักสูตร เข้าร่วม “โครงการยกระดับสมรรถนะให้แก่ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สู่ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

ด่วนรับจำนวนจำกัด ขอเชิญชวน #ศิษย์เก่า #คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทุกหลักสูตร เข้าร่วม “โครงการยกระดับสมรรถนะให้แก่ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สู่ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่” สมัครได…

ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญร่วมโครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี มก. (80th KU RUN)

ขอเชิญร่วมโครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี มก. (80th KU RUN) วิ่งพร้อมกันทุกสนามในแต่ละจังหวัดเครือข่ายนิสิตเก่าทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป วันที่ 15 ม.ค.66 เวลา 6:30 น. เปิดรับสมัครวันที่ 15 พ.ย. 2565 ถึง 15 ธ…