เรียกดูข้อมูล: ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่
จดหมายข่าว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ. 2566

จดหมายข่าว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2566 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 &nb…

ไม่มีหมวดหมู่
สายด่วนคณบดี

สายด่วน ร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อคณบดี สามารถติดต่อสายด่วนคณบดีได้ที่ E-mail : worravit.ku@ku.th ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ กุลตังวัฒนา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ &nb…

ไม่มีหมวดหมู่
จดหมายข่าว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ. 2565

จดหมายข่าว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565