คณบดีร่วมลงนามคำรับรองค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2567 ระหว่างหน่วยงาน 47 หน่วยงาน

0

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้ร่วมลงนามคำรับรองค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2567 ระหว่างหน่วยงาน 47 หน่วยงาน กับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องกำพลอดุลวิทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แชร์

Powered by moviekillers.com