เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0
📣ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
📔เข้าร่วมรับฟังเสวนา “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตินิสิต เพื่อพิชิตความเสี่ยง” สุขกาย สุขใจ สุขกับการอยู่ร่วมกัน
✔วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2564
✔เวลา 09.00-13.00 น.
✔ผ่านระบบ Online ด้วยโปรแกรม Cisco Webex และสามารถรับชมย้อนหลังได้
แชร์

Powered by moviekillers.com