ฝ่ายสื่อสารการตลาด

0

img_6288

อาจารย์ ดร.เปรมฤดี  จิตรเกื้อกูล

รองคณบดี

ฝ่ายสื่อสารการตลาด

145754147_430696944839732_3400757013344473783_n

อาจารย์ ดร.บุษกร  ครจำนงค์

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

img_6433

 นางสาวนาตยา พลเศษ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แชร์

Powered by moviekillers.com