ฝ่ายวิชาการ

0

145613800_414191962982564_6624781923250584002_n

อาจารย์กฤตพงศ์  วัชระนุกุล

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

img_5718

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนภา  ทัศนัยนา

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

img_6075

อาจารย์ ดร.นันทิยา  พรมทอง

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

img_5975

นางเนตรนภา บาคำ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

146227283_787798328787743_3350523513536845539_n

นางสาวศิรัญญา  วงศรีชู

img_6378

 นางสุรีรัตน์ ศรีพรหมมุนี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แชร์

Powered by moviekillers.com