ฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร

0

120128683_2799674680305906_4541291701544084367_n

อาจารย์วรสิทธิ์  วงศ์อดิศัย

รองคณบดี

ฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร

145516927_2894556390867445_5146222103411749394_n

อาจารย์ฐิตาวรรณ  อินสะอาด

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายบริหาร

img_6049

 อาจารย์ ดร.ลัดดาพร  กุลแก้ว

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวางแผน

%e0%b8%99%e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8d-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c

นางสาวสร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์

รักษาการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

img_57731

นางสาวทิพวัลย์ พันธ์จันทึก

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

img_6399

นางขวัญชนก หาญมนตรี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

img_5842

นางสาวทิติยา ยางธิสาร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แชร์

Powered by moviekillers.com