โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ The Smart Internship

0
ประชาสัมพันธ์ 🔈🔈
โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ The Smart Internship
🔥รับทุกสาขาวิชา……
สิงห์ชวนเปิดประสบการณ์ทำงานจริง
เปิดทุกศักยภาพ เพื่อพิชิตความสำเร็จ สำหรับนิสิต
ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมและได้ชั่วโมงกิจกรรม
ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-11.00 น. ห้อง 313 อาคาร 20
แชร์

Powered by moviekillers.com