ขอแสดงความยินดีกับ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงศ์ อินทรวงศ์”
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
แชร์

Powered by moviekillers.com