ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

0
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และอาจารย์กิตติมา งามวิไลกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
113378135_4643583929016532_6984897226253509475_o 113571441_4643585679016357_3069493238474633577_o 115786698_4643583045683287_2504235035750191610_o 115793913_4643585045683087_2877139583806985547_o 115824732_4643585889016336_5409060205158587237_o 115937107_4643583345683257_4189546168789553463_o 115961017_4643586885682903_213351024129907182_o 116045527_4643583135683278_2528681486723018532_o 116054988_4643583405683251_379674259684103727_o 116131661_4643584389016486_3447003616623866024_o 116133102_4643584129016512_8095986860030983248_o 116155209_4643584819016443_6521877854899816750_o 116156035_4643584529016472_7779217537392512749_o 116166069_4643583519016573_8421038791719243771_o 116213681_4643586339016291_6580681161068405220_o 116223200_4643586489016276_2153012609147174111_o 116239394_4643583242349934_626891822591722132_o 116263211_4643586739016251_4747303867552875712_o 116275653_4643582985683293_5286759621805130000_o 116280867_4643585219016403_906235505464267604_o 116287770_4643583675683224_1430364871448332168_o 116367547_4643586129016312_3747874576613498355_o 116577351_4643582845683307_8806516823483955587_o 116598504_4643585445683047_7351534319866647083_o
แชร์

Powered by moviekillers.com