ขอแสดงความยินดี

0

ขอแสดงความยินดีกับ👏👏
วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
ผ่านการรับรองคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 เหรียญเงิน

ผลงาน ฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

แชร์

Powered by moviekillers.com