ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์​ มก. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ​ 54ปี คณะวิทยาศาสตร์​ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563

0

89551252_4050094381698826_6456285325718192128_n

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563
ผศ.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
และตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
นำโดยดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ดร.ศุภสิทธิ์ สิทธิพานิช คณบดีคณทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
และ ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ มก.
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี
คณะวิทยาศาสตร์ และมอบช่อดอกไม้ให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดีกับเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปีของคณะวิทยาศาสตร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ขอบคุณภาพ จาก หน่วยประสานงานมก.ฉกส.

แชร์

Powered by moviekillers.com