หัวหน้าภาควิชา

0


%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c
อาจารย์วรสิทธิ์  วงศ์อดิศัย

หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจ

 img_5951

อาจารย์กฤตพงศ์  วัชระนุกุล

หัวหน้าภาควิชาการเงินและการบัญชี

 %e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c

อาจารย์วรสิทธิ์  วงศ์อดิศัย

รักษาการ หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ

 %e0%b8%ad-%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a8

อาจารย์วีระชัย  ธนมัยมาศ

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

 %e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2
อ.ดร.เพชรประกาย  กุลตังวัฒนา

หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา

%e0%b8%99%e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8d-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c

นางสาวสร้อยขวัญ  เสมอพิทักษ์

รักษาการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

แชร์

Powered by moviekillers.com