หัวหน้าภาควิชา

0

cop-yeepoon-1cผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัททมา  สุริยกุล ณ อยุธยา

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

 

120128683_2799674680305906_4541291701544084367_n

อาจารย์ ดร.วรสิทธิ์  วงศ์อดิศัย

รักษาการ หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจ

145613800_414191962982564_6624781923250584002_n

อาจารย์กฤตพงศ์  วัชระนุกุล

รักษาการ หัวหน้าภาควิชาการเงินและการบัญชี

 cop-yeepoon-1c

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัททมา  สุริยกุล ณ อยุธยา

รักษาการ หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ

%e0%b8%ad-%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a8

อาจารย์วีระชัย  ธนมัยมาศ

รักษาการ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2

อาจารย์ดร.เพชรประกาย  กุลตังวัฒนา

หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา

 

แชร์

Powered by moviekillers.com