การประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

0

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะศิลปศาสตร์ได้จัดการประชุมภายในคณะ ณ ห้องพระพิรุณ อาคารบริหาร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของฝ่ายต่างๆ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมภายในคณะฯ อีกทั้งร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

 

 

 

 

 

.

แชร์

Powered by moviekillers.com