นิสิตสาขานิติศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ระดับภูมิภาคภาค เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

0

นิสิตสาขานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยมี อาจารย์นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นที่ปรึกษาในการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 

ทั้งนี้นิสิตที่ได้รับรางวัล จะได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ(ทั่วประเทศ) ต่อไป เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้เพิ่มพูนความรู้และแสดงออกซึ่งความรู้ด้านกฎหมายต่อไป

 

 

69014822_2520384781377944_8984828148780630016_n

68237243_2520436744706081_4863159531883986944_o

68441408_2520384788044610_3130923045867225088_o

 

 

 

.

แชร์

Powered by moviekillers.com