คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

👉สนใจสมัครคลิกเลย https://misreg.csc.ku.ac.th/admission/

มาดูว่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีหลักสูตรอะไรบ้าง

1️⃣ การบัญชี
2️⃣ การเงิน
3️⃣ การจัดการ
4️⃣ การตลาด
5️⃣ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
6️⃣ ภาษาอังกฤษ
7️⃣ นิติศาสตร์
8️⃣ รัฐประศาสนศาสตร์

แชร์

Powered by moviekillers.com