ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปี 2561

0

กำหนดการซ้อมย่อย และการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 และ กำหนดการบันทึกภาพหมู่สำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 13-14 ตุลาคม พ.ศ.2561
แชร์

Powered by moviekillers.com