bannernisit2

โครงการเพิ่มศักยภาพนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์งาน เป็นภาษาอังกฤษ

0

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจากอาจารย์ Timothy West นำคณะจาก คริสตจักรเบ็ปติสสันติสุขสกลนคร (Sautisuk Baptist Church Sakon Nakhon) ชาวอเมริกัน จำนวน 11 ท่าน ในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ให้กับนิสิตสหกิจศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 และนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ที่สนใจ ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องพรรณนานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แชร์

Powered by moviekillers.com