logobackfph

นิสิตหลักสูตรวิชาการเงิน KU. CSC. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายจาก 74 ทีมทั่วประเทศ เพื่อเข้า #ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ #RDPBCAMP รุ่นที่ 8 #ทีมสืบสานพระราชปณิธาน

0

อีกหนึ่งกิจกรรมที่นิสิตสนใจและเป็นประโยชน์ต่อนิสิตเอง….

ในระหว่างวันที่ 19 – 25 มิถุนายน 2561
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

แชร์

Powered by moviekillers.com