logobackfph

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์ และอาจารย์ ดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์

0

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์ และอาจารย์ ดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง ประเภทกีฬากอล์ฟ บุคคลชาย ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 (มอดินแดงเกมส์) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 2 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561

แชร์

Powered by moviekillers.com