logobackfph

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มก. ร่วม โครงการ The Writing Project : How to Better English หัวข้อ How to Write a Curriculum Vitae and Covering Letter

0

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มก.
ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ The Writing Project : How to Better English หัวข้อ How to Write a Curriculum Vitae and Covering Letter เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสมัครงาน สมัครทุนการศึกษา และสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาทั่วโลกในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. – 13.00 น. ห้อง 407 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์

Powered by moviekillers.com