ขอเชิญชวนอาจารย์ และบุคลากร ร่วมงาน “รดน้ำดำหัว ขอพร รองศาสตราจารย์วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์ และรองศาสตราจารย์อรสา อร่ามรัตน์ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

0

ภาควิชาการเงินและการบัญชี ขอเชิญชวนอาจารย์ และบุคลากร ร่วมงาน “รดน้ำดำหัว ขอพร รองศาสตราจารย์วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์ และรองศาสตราจารย์อรสา อร่ามรัตน์ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโครงการ MBA อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

แชร์

Powered by moviekillers.com