เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ เมืองเซี่ยะเหมิน และเมืองปักกิ่ง”

0

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
“เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ เมืองเซี่ยะเหมิน และเมืองปักกิ่ง” ในระหว่างวันที่ 18 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2561

รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

สนใจติดต่อได้ที่ อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน หรือผู้ช่วยอาจารย์อาสาสมัครชาวจีน คุณอลิสา ทามมณี โทร.086-3257436

แชร์

Powered by moviekillers.com