ทุน มก.ฉกส.

0

New    ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน รายละเอียด ตามลิงค์นี้คะ http://fam.csc.ku.ac.th/wp-content/uploads/2017/03/0654-นิสิต.pdf

สามารถเข้าดูข้อมูลเกี่ยวกับทุน ได้ที่ http://www.csc.ku.ac.th/th/?cat=25

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ http://ajinomotofoundation.or.th/announce-scholar-hsg-2016/

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล  http://scholarship.tiscofoundation.org/online/startup.aspx

สิงห์ บิส คอร์ส   http://www.singhabizcourse.com/2017/home/

โครงการเพชรพระพิรุณ มก.ฉกส. เป็นนิสิตเรียนดีในลำดับ 1-2 ของโรงเรียน  ที่สมัครโควตาโครงการเพชรพระพิรุณตั้งแต่แรกเข้า  และมีรายชื่อตามประกาศของ มก.ฉกส. เมื่อเข้าศึกษาแล้วแต่ละภาคการศึกษาต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75  รับสมัคร แรกเข้า ประกาศผลช่วงเดือน กรกฎาคม ของทุกปี

ทุนไผ่ลอดกอ มก.ฉกส. ร่วมกับ จังหวัดสกลนคร เป็นนิสิตเรียนดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร หรือคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา มก.ฉกส. รับสมัครช่วงเดือนมิถุนายน ของทุกปี และประกาศผลช่วงเดือน กรกฎาคม ของทุกปี

แชร์

Powered by moviekillers.com