bannernisit2

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน จากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่

0

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน จากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ณ ห้องธุรการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

แชร์

Powered by moviekillers.com