logobackfph

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 หลักสูตรการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้พานิสิตศึึกษาดูงาน

0

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 หลักสูตรการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้พานิสิตศึึกษาดูงาน ณ โรงกลั่นน้ำมัน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานจริง และความรู้ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตพลังงานน้ำมัน

เครดิตภาพ Facebook การบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. #AcctKUCSCStudyTour

แชร์

Powered by moviekillers.com