logobackfph

15 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกับหน่วยแนะแนวและรับเข้า มก.ฉกส. ได้เข้าแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู

0

15 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมกับหน่วยแนะแนวและรับเข้า มก.ฉกส. ได้เข้าแนะแนวทางการศึกษา พร้อมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และรับสมัครเข้าศึกษารอบ 1/2 ณ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนี้ ยินดีต้อนรับว่าที่นิสิต KU 78 ด้วยนะคะ

แชร์

Powered by moviekillers.com