logobackfph

ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรร่วมโครงการสมาธิเพื่อการพัฒนา EQ

0

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ขอเชิญนิสิตและบุคลากรร่วมโครงการสมาธิเพื่อการพัฒนา EQ โดยการสวดมนต์ทำวัตรเย็นและเจริญสมาธิภาวนา ตลอดภาคการศึกษา 2/2560 เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น. (22 มกราคม – 4 พฤษภาคม 2561) ณ พุทธสถานอาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

แชร์

Powered by moviekillers.com