logobackfph

โครงการ “สอนภาษาจีนพื้นฐาน”

0

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “สอนภาษาจีนพื้นฐาน”
สอนโดยอาจารย์ชาวจีน จากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลา 17.00-19.00 น. ทุกวันจันทร์ ถึง พฤหัสบดี  โดยมีบุคลากร มก.ฉกส. เข้ารับการอบรม

แชร์

Powered by moviekillers.com