logobackfph

โครงการ “ฝ่าวิกฤตประมงไทย เรียนรู้สู่วิถีพอเพียง” ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12

0

นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส. ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการ “ฝ่าวิกฤตประมงไทย เรียนรู้สู่วิถีพอเพียง” ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12
อาจารย์นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคุณครูและนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าร่วมโครงการ วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 9-205 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 924201009_914277912081212_1022734923_o 24201161_914277915414545_1466807435_o 24209738_914277922081211_1970452694_o
24251420_914277918747878_2024495730_o 24252335_914277908747879_1206369365_n
24259631_914277895414547_2144030388_o

แชร์

Powered by moviekillers.com