logobackfph

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่น 32

0

โครงการสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับฟังการถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการในอนาคตของนิสิต ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30-19.30 น. ณ ห้องปทุมมา อาคาร 3โดยคณาจารย์คณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล (ประธานโครงการ) 
นางสาวจันทร์สุดา เดชแสงจันทร์ (ผู้ประสานงานโครงการ)24059220_1622151894534575_2032117630229849913_n 24067841_1622153711201060_4689306545243659450_n 24068070_1622150994534665_5169327364137462411_n 24068130_1622153031201128_1629229262662194535_n 24068302_1622151001201331_4253065368432554439_n 24068702_1622154464534318_581014610879743445_o 24129531_1622152867867811_745962030060487374_n 24129537_1622152921201139_4496673979650065121_n 24130046_1622152104534554_7743886723578567652_n 24130306_1622154164534348_9128718607010066697_o 24131062_1622152511201180_8136038903592657654_n 24131138_1622153664534398_8206573776801884558_n 24172825_1622153861201045_7594902137862337652_o 24174151_1622152391201192_7177699832020335203_n 24174521_1622152401201191_5582158888195179516_n 24174589_1622152501201181_8827828939549908746_n 24176670_1622152227867875_7923528442249557486_n 24176856_1622151791201252_1734565428359689111_n 24177133_1622152091201222_60175548059618032_n 24177135_1622154147867683_3637617899984857710_n 24210138_1622153964534368_9008499970202182387_o 24210411_1622153821201049_2806424823851868407_o 24231746_1622152797867818_3256184254309351196_n 24231764_1622152637867834_8626874305469236912_n 24231911_1622152927867805_1213383941292169214_n 24232027_1622151797867918_2871708957556496014_n 24301426_1622153204534444_2797999792508527511_n 24313287_1622153817867716_1241472002280018999_o

แชร์

Powered by moviekillers.com