logobackfph

โครงการอาหารนานาชาติ และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ตามรอยพ่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12

0

ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉสก. ได้จัดโครงการอาหารนานาชาติ และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ตามรอยพ่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12
ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการตามรอยเท้าพ่อ ผลงานของนิสิตในรายวิชาการจัดการท่องเที่ยวชนบท ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ พิมพ์อมร นิยมค้า
และเยี่ยมชมโครงการอาหารนานาชาติ (เวียดนาม จีน เนปาล เช็ครีพับลิก เซอร์เบีย เม็คซิโก)
โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริ่ลักษณ์ ประสันแพงศรี
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และคณาจารย์ นิสิตร่วมให้การต้อนรับ ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (อาคาร 14)23926180_1619516564798108_8545602596438081511_o 23926207_1619515771464854_8204034367429096523_o 23926619_1619514914798273_3970397740010907403_o 24059702_1619513301465101_1580482680041632396_o 24129903_1619511041465327_6064329175453597874_n 24129952_1619512071465224_7151678113966111746_n 23915674_1619513834798381_222396184837082074_n 23905395_1619514614798303_849541725832821142_n 24173076_1619515528131545_651255419987204432_o 24131988_1619515621464869_8458095350156801721_o 24131946_1619514191465012_6166353639334093508_o 24131358_1619512958131802_3805625662051762361_n 24130529_1619516868131411_1931282215258579548_o 24130502_1619516531464778_7429645786058538822_o

แชร์

Powered by moviekillers.com