logobackfph

โครงการสัมมนา ” LIVE PLATFORM การตลาดยุค 4.0 ที่ไม่ควรมองข้าม”

0

สาขาวิชาการตลาด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส.
ได้จัดโครงการสัมมนา ” LIVE PLATFORM การตลาดยุค 4.0 ที่ไม่ควรมองข้าม” วิทยกรโดย คุณวรัทย์ วิจักขณ์ศิลป์ General Manager of Ontop Group (Thailand) Ltd.ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องสว่างแดนดิน อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7)24140136_712311005631238_1863493644_o 24140192_712310985631240_993324974_o 24167178_712310988964573_1278182362_o

แชร์

Powered by moviekillers.com