logobackfph

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “เด็กดีมีวินัยทางการเงิน เสริมสร้างอุปนิสัยรักการออม”

0

นิสิตหลักสูตรวิชาการเงินชั้นปี 2, และนิสิตจิตอาสาชั้นปี 3 และ 4 ในรายวิชาการเงินบุคคลและวิชาสถาบันการเงิน สอนโดยอาจารย์กิตติมา งามวิไลกร จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “เด็กดีมีวินัยทางการเงิน เสริมสร้างอุปนิสัยรักการออม” วิทยากรโดย คุณวรัทยา สายแสงทอง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน สกลนคร ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองหอย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร23561727_1535016876534437_372307430612939907_n 23561605_1535015663201225_494933630362962826_n 23519198_1535016629867795_2141798354765511883_n

แชร์

Powered by moviekillers.com