logobackfph

บรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มก.ฉกส.

0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กำหนดจัดพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมวิโรจ อิ่มพิทักษ์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พร้อมนิสิตให้การต้อนรับการกลับมาของมหาบัณฑิต และบัณฑิต ด้วยความอบอุ่น มีการเดินแถวของมหาบัณฑิตและบัณฑิต โดยมีเสียงปรบมือชื่นชมกับความสำเร็จจากรุ่นน้องนิสิต ซึ่งปีนี้มีมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้าร่วมซ้อมย่อย ประจำปี 2560 จำนวนทั้งหมด 1,281 คน โดยแบ่งเป็นคณะดังนี้
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 193 คน
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 339 คน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จำนวน 401 คน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 348 คน
และมหาบัณฑิตและบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จะเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์

Powered by moviekillers.com