logobackfph

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการตลาด

0

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาการตลาด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และอันดับ 3 ในโครงการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด AIS BrandAge Award ปีที่ 11

แชร์

Powered by moviekillers.com