logobackfph

กิจกรรมรายวิชาปัญหาพิเศษ สาขาวิชาการตลาด

0

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่จากผลิตผลทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร จากหลายอำเภอเพื่อช่วยเหลือชุมชม โดยนิสิตพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่มีในตลาด ลงมือปฏิบัติจริงและนำเสนอแผนการตลาด โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปัญหาพิเศษ จัดขึ้นในวันทีี 7 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงอาหารกลาง (อาคาร 10)23215763_1699801836757308_981421248602745862_o 23270147_1699802133423945_710764191457974510_o 23270469_1699802280090597_8138963582601278582_o 23270518_1699801556757336_1873723484664533915_o23331264_1699801866757305_4505026521520704277_o 23275321_1699802100090615_1992485104842317941_o 23270585_1699801526757339_4244294734642844842_o 23270353_1699801530090672_8603873442964636632_o 23215535_1699802026757289_799528154114613981_o 23270375_1699801943423964_970911928736481560_o

แชร์

Powered by moviekillers.com