logobackfph

การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ

0

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอน โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว โดยอาจารย์นิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์ จึงส่งเสริมให้นิสิตได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษกับนิสิตในโครงการ IAESTE คือ Mr.Rudolf Baron และ Ms.Anh Nguyet Nguyen ในบริบทของรายวิชาดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 256023316692_876076845884384_4576426694291977755_n 23244143_876076752551060_7768436278694075477_n 23244001_876076975884371_1485111000303474755_n 23231513_876077242551011_9009867750399874910_n 23231385_876077172551018_3373997860495110612_n 23231232_876076755884393_4365566125799291271_n 23172498_876077249217677_1542130211398216490_n 23167543_876076849217717_4268675659985646673_n 23131991_876077099217692_5468909381406568989_n

แชร์

Powered by moviekillers.com