logobackfph

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนน้องเรียนรู้ทักษะทางภาษาในโครงการ English Club ให้น้องๆ ปี 1

0

นายวัชรากร พลตรี นิสิตหลักสูตรวิชาการเงินชั้นปีที่ 3 เป็นนิสิตผ่านการฝึกงานจากประเทศไต้หวัน เป็นรุ่นพี่ที่ได้เข้าฝึกทักษะทางภาษา ของ English Club และได้มาช่วยประชาสัมพันธ์ เชิญชวนน้อง เล่าประสบการณ์ให้ข้อคิด ในการเรียนรู้ภาษาในโครงการ English Club ให้น้องๆ ปี122656691_1510005929035532_397513210_n 22635219_1510005752368883_1447456623_n 22627766_1510005959035529_1431318781_n

แชร์

Powered by moviekillers.com