logobackfph

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “นิสิตการเงิน เจริญสติ ปัญญา และจิตอาสา ร่วมพัฒนาวัด”

0

นิสิตชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาสัมมนา และนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่มีจิตอาสา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยได้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “นิสิตการเงิน เจริญสติ ปัญญา และจิตอาสา ร่วมพัฒนาวัด” ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ณ วัดป่าหนองแหวน บ้านนาคอย ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และวัดป่ากาญจนาราม (วัดป่าห้วยหวาย) บ้านนางัว ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
22635114_1507714095931382_1512682697_n 22627402_1507712909264834_454142887_n 22561326_1507712955931496_169247444_o 22551503_1507712922598166_1569664664_n 22551471_1507712915931500_1192327782_n 22550938_1507712925931499_1063151949_o 22547692_1507713495931442_270099018_n 22523933_1507713502598108_1463435041_n 22522163_1507713222598136_1259414049_o 22497573_1507712929264832_1195326105_n 22489878_1504495892919869_5201029663964586462_n 22489838_1504476179588507_5912817697416992009_n 22406063_1504495922919866_6205279504306004544_n 22405786_1504476369588488_860168305409113699_n 22405758_1504475672921891_643049584648107230_n 22405752_1504475579588567_4718618745626136531_n 22366811_1504475656255226_5280846277363615477_n 22366683_1504476309588494_3963692109326562487_n 22365491_1504476272921831_2065915939756411160_n 22365400_1504475919588533_2350657391016649443_n 22365292_1504475806255211_5969098193358834374_n

แชร์

Powered by moviekillers.com