ทุน Junior Fellowship ปี 2018 ทุนสนับสนุนการวิจัยระยะ 2-6 เดือน สำหรับทุกสาขาวิชา

0

ทุน Junior Fellowship ปี 2018 เปิดรับสมัครแล้ว!!
ทุนสนับสนุนการวิจัยระยะ 2-6 เดือน
สำหรับทุกสาขาวิชา

หมดเขตรับสมัคร : 25 ตุลาคม 2560
ประกาศผล: กลางเดือนมกราคม 2561
เดินทางได้ตั้งแต่ กลางเดือน มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ ทุกโครงการวิจัยจะต้องเสร็จสิ้นก่อน 31 ธันวาคม 2561
*เฉพาะผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.thailande.campusfrance.org/…/junior-research-fel…

สถานทูตฝรั่งเศส – SCAC – CSU
35 เจริญกรุงซอย 36
บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (66 2) 627 2120 โทรสาร (66 2) 627 2130

อีเมล csu.bkk@gmail.com

แชร์

Powered by moviekillers.com