ข่าวสารและกิจกรรม

0

   news_activity

 

    ข่าวกิจกรรม สวพ.มก.

    ข่าวทั่วไป 

    อบรม-สัมมนา ภายใน มก.

    ข่าวอบรม-สัมมนา ฝากประชาสัมพันธ์

 

megaphoneข่าวประชาสัมพันธ์

** ข่าวประชาสัมพันธ์ เงินอุดหนุนวิจัยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร #ปิดรับข้อเสนอ 31 กรกฎาคม 2562 (ดาวน์โหลดประกาศ)

** ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน ทุกคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “อบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2561”

** ประกาศ เรื่อง เกณฑ์ในการสนับสนุนงบประมาณวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.ฉกส.

 

แชร์

Powered by moviekillers.com