logobackfph

ข่าวสารและกิจกรรม

0

   news_activity

 

    ข่าวกิจกรรม สวพ.มก.

    ข่าวทั่วไป 

    อบรม-สัมมนา ภายใน มก.

    ข่าวอบรม-สัมมนา ฝากประชาสัมพันธ์

 

megaphoneข่าวประชาสัมพันธ์

 

       

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6 (ดาวโหลด โครงการ)
       การเสนอขอรับทุนวิจัย เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561
       การเสนอขอรับทุนวิจัย ประเภทโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ
      ทุน Junior Fellowship ปี 2018 ทุนสนับสนุนการวิจัยระยะ 2-6 เดือน สำหรับทุกสาขาวิชา
      ข่าวประกาศ รับข้อเสนอโครงการวิจัย
      ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายบริการวิชาการ คณะ ศว. #ปิดรับข้อเสนอ วันที่ 31 ตุลาคม 2560#
      ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิจัยคณะ ศว.
      แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้

 

แชร์

Powered by moviekillers.com