logobackfph

ร่วมกิจกรรม big cleaning

0

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และนิสิตจิตอาสาจำนวน 650 คน ไปร่วมกิจกรรม big cleaning ที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม โดยมี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกไปให้กำลังใจ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 7.00-12.00 น.ร่วมกิจกรรม big cleaning ที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม ร่วมกิจกรรม big cleaning ที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม ร่วมกิจกรรม big cleaning ที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม ร่วมกิจกรรม big cleaning ที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม ร่วมกิจกรรม big cleaning ที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม ร่วมกิจกรรม big cleaning ที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม ร่วมกิจกรรม big cleaning ที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม ร่วมกิจกรรม big cleaning ที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม ร่วมกิจกรรม big cleaning ที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม ร่วมกิจกรรม big cleaning ที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม ร่วมกิจกรรม big cleaning ที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม ร่วมกิจกรรม big cleaning ที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม ร่วมกิจกรรม big cleaning ที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม ร่วมกิจกรรม big cleaning ที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม ร่วมกิจกรรม big cleaning ที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม

แชร์

Powered by moviekillers.com