logobackfph

ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วม “อบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการพัฒนาสติ”

0

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการพัฒนาสติ”

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560
เวลา 08.30-16.00 น.
ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า อาคารบริหาร (อาคาร 1) ชั้น 4

** เก็บชั่วโมง 6 ชั่วโมง

แชร์

Powered by moviekillers.com